-rw-r--r-- 36580 high-ctidh-20210504/int32_sort.c
#include "int32_sort.h" #define int32 int32_t #include <immintrin.h> #include "int32_minmax_x86.c" typedef __m256i int32x8; #define int32x8_load(z) _mm256_loadu_si256((__m256i *) (z)) #define int32x8_store(z,i) _mm256_storeu_si256((__m256i *) (z),(i)) #define int32x8_min _mm256_min_epi32 #define int32x8_max _mm256_max_epi32 #define int32x8_MINMAX(a,b) \ do { \ int32x8 c = int32x8_min(a,b); \ b = int32x8_max(a,b); \ a = c; \ } while(0) __attribute__((noinline)) static void minmax_vector(int32 *x,int32 *y,long long n) { if (n < 8) { while (n > 0) { int32_MINMAX(*x,*y); ++x; ++y; --n; } return; } if (n & 7) { int32x8 x0 = int32x8_load(x + n - 8); int32x8 y0 = int32x8_load(y + n - 8); int32x8_MINMAX(x0,y0); int32x8_store(x + n - 8,x0); int32x8_store(y + n - 8,y0); n &= ~7; } do { int32x8 x0 = int32x8_load(x); int32x8 y0 = int32x8_load(y); int32x8_MINMAX(x0,y0); int32x8_store(x,x0); int32x8_store(y,y0); x += 8; y += 8; n -= 8; } while(n); } /* stages 8,4,2,1 of size-16 bitonic merging */ __attribute__((noinline)) static void merge16_finish(int32 *x,int32x8 x0,int32x8 x1,int flagdown) { int32x8 b0,b1,c0,c1,mask; int32x8_MINMAX(x0,x1); b0 = _mm256_permute2x128_si256(x0,x1,0x20); /* A0123B0123 */ b1 = _mm256_permute2x128_si256(x0,x1,0x31); /* A4567B4567 */ int32x8_MINMAX(b0,b1); c0 = _mm256_unpacklo_epi64(b0,b1); /* A0145B0145 */ c1 = _mm256_unpackhi_epi64(b0,b1); /* A2367B2367 */ int32x8_MINMAX(c0,c1); b0 = _mm256_unpacklo_epi32(c0,c1); /* A0213B0213 */ b1 = _mm256_unpackhi_epi32(c0,c1); /* A4657B4657 */ c0 = _mm256_unpacklo_epi64(b0,b1); /* A0246B0246 */ c1 = _mm256_unpackhi_epi64(b0,b1); /* A1357B1357 */ int32x8_MINMAX(c0,c1); b0 = _mm256_unpacklo_epi32(c0,c1); /* A0123B0123 */ b1 = _mm256_unpackhi_epi32(c0,c1); /* A4567B4567 */ x0 = _mm256_permute2x128_si256(b0,b1,0x20); /* A01234567 */ x1 = _mm256_permute2x128_si256(b0,b1,0x31); /* A01234567 */ if (flagdown) { mask = _mm256_set1_epi32(-1); x0 ^= mask; x1 ^= mask; } int32x8_store(&x[0],x0); int32x8_store(&x[8],x1); } /* stages 64,32 of bitonic merging; n is multiple of 128 */ __attribute__((noinline)) static void int32_twostages_32(int32 *x,long long n) { long long i; while (n > 0) { for (i = 0;i < 32;i += 8) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[i]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[i+32]); int32x8 x2 = int32x8_load(&x[i+64]); int32x8 x3 = int32x8_load(&x[i+96]); int32x8_MINMAX(x0,x2); int32x8_MINMAX(x1,x3); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_MINMAX(x2,x3); int32x8_store(&x[i],x0); int32x8_store(&x[i+32],x1); int32x8_store(&x[i+64],x2); int32x8_store(&x[i+96],x3); } x += 128; n -= 128; } } /* stages 4q,2q,q of bitonic merging */ __attribute__((noinline)) static long long int32_threestages(int32 *x,long long n,long long q) { long long k,i; for (k = 0;k + 8*q <= n;k += 8*q) for (i = k;i < k + q;i += 8) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[i]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[i+q]); int32x8 x2 = int32x8_load(&x[i+2*q]); int32x8 x3 = int32x8_load(&x[i+3*q]); int32x8 x4 = int32x8_load(&x[i+4*q]); int32x8 x5 = int32x8_load(&x[i+5*q]); int32x8 x6 = int32x8_load(&x[i+6*q]); int32x8 x7 = int32x8_load(&x[i+7*q]); int32x8_MINMAX(x0,x4); int32x8_MINMAX(x1,x5); int32x8_MINMAX(x2,x6); int32x8_MINMAX(x3,x7); int32x8_MINMAX(x0,x2); int32x8_MINMAX(x1,x3); int32x8_MINMAX(x4,x6); int32x8_MINMAX(x5,x7); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_MINMAX(x2,x3); int32x8_MINMAX(x4,x5); int32x8_MINMAX(x6,x7); int32x8_store(&x[i],x0); int32x8_store(&x[i+q],x1); int32x8_store(&x[i+2*q],x2); int32x8_store(&x[i+3*q],x3); int32x8_store(&x[i+4*q],x4); int32x8_store(&x[i+5*q],x5); int32x8_store(&x[i+6*q],x6); int32x8_store(&x[i+7*q],x7); } return k; } /* n is a power of 2; n >= 8; if n == 8 then flagdown */ __attribute__((noinline)) static void int32_sort_2power(int32 *x,long long n,int flagdown) { long long p,q,i,j,k; int32x8 mask; if (n == 8) { int32 x0 = x[0]; int32 x1 = x[1]; int32 x2 = x[2]; int32 x3 = x[3]; int32 x4 = x[4]; int32 x5 = x[5]; int32 x6 = x[6]; int32 x7 = x[7]; /* odd-even sort instead of bitonic sort */ int32_MINMAX(x1,x0); int32_MINMAX(x3,x2); int32_MINMAX(x2,x0); int32_MINMAX(x3,x1); int32_MINMAX(x2,x1); int32_MINMAX(x5,x4); int32_MINMAX(x7,x6); int32_MINMAX(x6,x4); int32_MINMAX(x7,x5); int32_MINMAX(x6,x5); int32_MINMAX(x4,x0); int32_MINMAX(x6,x2); int32_MINMAX(x4,x2); int32_MINMAX(x5,x1); int32_MINMAX(x7,x3); int32_MINMAX(x5,x3); int32_MINMAX(x2,x1); int32_MINMAX(x4,x3); int32_MINMAX(x6,x5); x[0] = x0; x[1] = x1; x[2] = x2; x[3] = x3; x[4] = x4; x[5] = x5; x[6] = x6; x[7] = x7; return; } if (n == 16) { int32x8 x0,x1,b0,b1,c0,c1; x0 = int32x8_load(&x[0]); x1 = int32x8_load(&x[8]); mask = _mm256_set_epi32(0,0,-1,-1,0,0,-1,-1); x0 ^= mask; /* A01234567 */ x1 ^= mask; /* B01234567 */ b0 = _mm256_unpacklo_epi32(x0,x1); /* AB0AB1AB4AB5 */ b1 = _mm256_unpackhi_epi32(x0,x1); /* AB2AB3AB6AB7 */ c0 = _mm256_unpacklo_epi64(b0,b1); /* AB0AB2AB4AB6 */ c1 = _mm256_unpackhi_epi64(b0,b1); /* AB1AB3AB5AB7 */ int32x8_MINMAX(c0,c1); mask = _mm256_set_epi32(0,0,-1,-1,-1,-1,0,0); c0 ^= mask; c1 ^= mask; b0 = _mm256_unpacklo_epi32(c0,c1); /* A01B01A45B45 */ b1 = _mm256_unpackhi_epi32(c0,c1); /* A23B23A67B67 */ int32x8_MINMAX(b0,b1); x0 = _mm256_unpacklo_epi64(b0,b1); /* A01234567 */ x1 = _mm256_unpackhi_epi64(b0,b1); /* B01234567 */ b0 = _mm256_unpacklo_epi32(x0,x1); /* AB0AB1AB4AB5 */ b1 = _mm256_unpackhi_epi32(x0,x1); /* AB2AB3AB6AB7 */ c0 = _mm256_unpacklo_epi64(b0,b1); /* AB0AB2AB4AB6 */ c1 = _mm256_unpackhi_epi64(b0,b1); /* AB1AB3AB5AB7 */ int32x8_MINMAX(c0,c1); b0 = _mm256_unpacklo_epi32(c0,c1); /* A01B01A45B45 */ b1 = _mm256_unpackhi_epi32(c0,c1); /* A23B23A67B67 */ b0 ^= mask; b1 ^= mask; c0 = _mm256_permute2x128_si256(b0,b1,0x20); /* A01B01A23B23 */ c1 = _mm256_permute2x128_si256(b0,b1,0x31); /* A45B45A67B67 */ int32x8_MINMAX(c0,c1); b0 = _mm256_permute2x128_si256(c0,c1,0x20); /* A01B01A45B45 */ b1 = _mm256_permute2x128_si256(c0,c1,0x31); /* A23B23A67B67 */ int32x8_MINMAX(b0,b1); x0 = _mm256_unpacklo_epi64(b0,b1); /* A01234567 */ x1 = _mm256_unpackhi_epi64(b0,b1); /* B01234567 */ b0 = _mm256_unpacklo_epi32(x0,x1); /* AB0AB1AB4AB5 */ b1 = _mm256_unpackhi_epi32(x0,x1); /* AB2AB3AB6AB7 */ c0 = _mm256_unpacklo_epi64(b0,b1); /* AB0AB2AB4AB6 */ c1 = _mm256_unpackhi_epi64(b0,b1); /* AB1AB3AB5AB7 */ int32x8_MINMAX(c0,c1); b0 = _mm256_unpacklo_epi32(c0,c1); /* A01B01A45B45 */ b1 = _mm256_unpackhi_epi32(c0,c1); /* A23B23A67B67 */ x0 = _mm256_unpacklo_epi64(b0,b1); /* A01234567 */ x1 = _mm256_unpackhi_epi64(b0,b1); /* B01234567 */ mask = _mm256_set1_epi32(-1); if (flagdown) x1 ^= mask; else x0 ^= mask; merge16_finish(x,x0,x1,flagdown); return; } if (n == 32) { int32x8 x0,x1,x2,x3; int32_sort_2power(x,16,1); int32_sort_2power(x + 16,16,0); x0 = int32x8_load(&x[0]); x1 = int32x8_load(&x[8]); x2 = int32x8_load(&x[16]); x3 = int32x8_load(&x[24]); if (flagdown) { mask = _mm256_set1_epi32(-1); x0 ^= mask; x1 ^= mask; x2 ^= mask; x3 ^= mask; } int32x8_MINMAX(x0,x2); int32x8_MINMAX(x1,x3); merge16_finish(x,x0,x1,flagdown); merge16_finish(x + 16,x2,x3,flagdown); return; } p = n>>3; for (i = 0;i < p;i += 8) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[i]); int32x8 x2 = int32x8_load(&x[i+2*p]); int32x8 x4 = int32x8_load(&x[i+4*p]); int32x8 x6 = int32x8_load(&x[i+6*p]); /* odd-even stage instead of bitonic stage */ int32x8_MINMAX(x4,x0); int32x8_MINMAX(x6,x2); int32x8_MINMAX(x2,x0); int32x8_MINMAX(x6,x4); int32x8_MINMAX(x2,x4); int32x8_store(&x[i],x0); int32x8_store(&x[i+2*p],x2); int32x8_store(&x[i+4*p],x4); int32x8_store(&x[i+6*p],x6); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[i+p]); int32x8 x3 = int32x8_load(&x[i+3*p]); int32x8 x5 = int32x8_load(&x[i+5*p]); int32x8 x7 = int32x8_load(&x[i+7*p]); int32x8_MINMAX(x1,x5); int32x8_MINMAX(x3,x7); int32x8_MINMAX(x1,x3); int32x8_MINMAX(x5,x7); int32x8_MINMAX(x5,x3); int32x8_store(&x[i+p],x1); int32x8_store(&x[i+3*p],x3); int32x8_store(&x[i+5*p],x5); int32x8_store(&x[i+7*p],x7); } if (n >= 128) { int flip, flipflip; mask = _mm256_set1_epi32(-1); for (j = 0;j < n;j += 32) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[j]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[j+16]); x0 ^= mask; x1 ^= mask; int32x8_store(&x[j],x0); int32x8_store(&x[j+16],x1); } p = 8; for (;;) { /* for p in [8, 16, ..., n/16] */ q = p>>1; while (q >= 128) { int32_threestages(x,n,q >> 2); q >>= 3; } if (q == 64) { int32_twostages_32(x,n); q = 16; } if (q == 32) { q = 8; for (k = 0;k < n;k += 8*q) for (i = k;i < k + q;i += 8) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[i]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[i+q]); int32x8 x2 = int32x8_load(&x[i+2*q]); int32x8 x3 = int32x8_load(&x[i+3*q]); int32x8 x4 = int32x8_load(&x[i+4*q]); int32x8 x5 = int32x8_load(&x[i+5*q]); int32x8 x6 = int32x8_load(&x[i+6*q]); int32x8 x7 = int32x8_load(&x[i+7*q]); int32x8_MINMAX(x0,x4); int32x8_MINMAX(x1,x5); int32x8_MINMAX(x2,x6); int32x8_MINMAX(x3,x7); int32x8_MINMAX(x0,x2); int32x8_MINMAX(x1,x3); int32x8_MINMAX(x4,x6); int32x8_MINMAX(x5,x7); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_MINMAX(x2,x3); int32x8_MINMAX(x4,x5); int32x8_MINMAX(x6,x7); int32x8_store(&x[i],x0); int32x8_store(&x[i+q],x1); int32x8_store(&x[i+2*q],x2); int32x8_store(&x[i+3*q],x3); int32x8_store(&x[i+4*q],x4); int32x8_store(&x[i+5*q],x5); int32x8_store(&x[i+6*q],x6); int32x8_store(&x[i+7*q],x7); } q = 4; } if (q == 16) { q = 8; for (k = 0;k < n;k += 4*q) for (i = k;i < k + q;i += 8) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[i]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[i+q]); int32x8 x2 = int32x8_load(&x[i+2*q]); int32x8 x3 = int32x8_load(&x[i+3*q]); int32x8_MINMAX(x0,x2); int32x8_MINMAX(x1,x3); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_MINMAX(x2,x3); int32x8_store(&x[i],x0); int32x8_store(&x[i+q],x1); int32x8_store(&x[i+2*q],x2); int32x8_store(&x[i+3*q],x3); } q = 4; } if (q == 8) for (k = 0;k < n;k += q + q) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[k]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[k+q]); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_store(&x[k],x0); int32x8_store(&x[k+q],x1); } q = n>>3; flip = (p<<1 == q); flipflip = !flip; for (j = 0;j < q;j += p + p) { for (k = j;k < j + p + p;k += p) { for (i = k;i < k + p;i += 8) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[i]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[i+q]); int32x8 x2 = int32x8_load(&x[i+2*q]); int32x8 x3 = int32x8_load(&x[i+3*q]); int32x8 x4 = int32x8_load(&x[i+4*q]); int32x8 x5 = int32x8_load(&x[i+5*q]); int32x8 x6 = int32x8_load(&x[i+6*q]); int32x8 x7 = int32x8_load(&x[i+7*q]); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_MINMAX(x2,x3); int32x8_MINMAX(x4,x5); int32x8_MINMAX(x6,x7); int32x8_MINMAX(x0,x2); int32x8_MINMAX(x1,x3); int32x8_MINMAX(x4,x6); int32x8_MINMAX(x5,x7); int32x8_MINMAX(x0,x4); int32x8_MINMAX(x1,x5); int32x8_MINMAX(x2,x6); int32x8_MINMAX(x3,x7); if (flip) { x0 ^= mask; x1 ^= mask; x2 ^= mask; x3 ^= mask; x4 ^= mask; x5 ^= mask; x6 ^= mask; x7 ^= mask; } int32x8_store(&x[i],x0); int32x8_store(&x[i+q],x1); int32x8_store(&x[i+2*q],x2); int32x8_store(&x[i+3*q],x3); int32x8_store(&x[i+4*q],x4); int32x8_store(&x[i+5*q],x5); int32x8_store(&x[i+6*q],x6); int32x8_store(&x[i+7*q],x7); } flip ^= 1; } flip ^= flipflip; } if (p<<4 == n) break; p <<= 1; } } for (p = 4;p >= 1;p >>= 1) { int32 *z = x; int32 *target = x + n; if (p == 4) { mask = _mm256_set_epi32(0,0,0,0,-1,-1,-1,-1); while (z != target) { int32x8 x0 = int32x8_load(&z[0]); int32x8 x1 = int32x8_load(&z[8]); x0 ^= mask; x1 ^= mask; int32x8_store(&z[0],x0); int32x8_store(&z[8],x1); z += 16; } } else if (p == 2) { mask = _mm256_set_epi32(0,0,-1,-1,-1,-1,0,0); while (z != target) { int32x8 x0 = int32x8_load(&z[0]); int32x8 x1 = int32x8_load(&z[8]); x0 ^= mask; x1 ^= mask; int32x8 b0 = _mm256_permute2x128_si256(x0,x1,0x20); int32x8 b1 = _mm256_permute2x128_si256(x0,x1,0x31); int32x8_MINMAX(b0,b1); int32x8 c0 = _mm256_permute2x128_si256(b0,b1,0x20); int32x8 c1 = _mm256_permute2x128_si256(b0,b1,0x31); int32x8_store(&z[0],c0); int32x8_store(&z[8],c1); z += 16; } } else { /* p == 1 */ mask = _mm256_set_epi32(0,-1,-1,0,0,-1,-1,0); while (z != target) { int32x8 x0 = int32x8_load(&z[0]); int32x8 x1 = int32x8_load(&z[8]); x0 ^= mask; x1 ^= mask; int32x8 b0 = _mm256_permute2x128_si256(x0,x1,0x20); /* A0123B0123 */ int32x8 b1 = _mm256_permute2x128_si256(x0,x1,0x31); /* A4567B4567 */ int32x8 c0 = _mm256_unpacklo_epi64(b0,b1); /* A0145B0145 */ int32x8 c1 = _mm256_unpackhi_epi64(b0,b1); /* A2367B2367 */ int32x8_MINMAX(c0,c1); int32x8 d0 = _mm256_unpacklo_epi64(c0,c1); /* A0123B0123 */ int32x8 d1 = _mm256_unpackhi_epi64(c0,c1); /* A4567B4567 */ int32x8_MINMAX(d0,d1); int32x8 e0 = _mm256_permute2x128_si256(d0,d1,0x20); int32x8 e1 = _mm256_permute2x128_si256(d0,d1,0x31); int32x8_store(&z[0],e0); int32x8_store(&z[8],e1); z += 16; } } q = n>>4; while (q >= 128 || q == 32) { int32_threestages(x,n,q>>2); q >>= 3; } while (q >= 16) { q >>= 1; for (j = 0;j < n;j += 4*q) for (k = j;k < j + q;k += 8) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[k]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[k+q]); int32x8 x2 = int32x8_load(&x[k+2*q]); int32x8 x3 = int32x8_load(&x[k+3*q]); int32x8_MINMAX(x0,x2); int32x8_MINMAX(x1,x3); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_MINMAX(x2,x3); int32x8_store(&x[k],x0); int32x8_store(&x[k+q],x1); int32x8_store(&x[k+2*q],x2); int32x8_store(&x[k+3*q],x3); } q >>= 1; } if (q == 8) { for (j = 0;j < n;j += 2*q) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[j]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[j+q]); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_store(&x[j],x0); int32x8_store(&x[j+q],x1); } } q = n>>3; for (k = 0;k < q;k += 8) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[k]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[k+q]); int32x8 x2 = int32x8_load(&x[k+2*q]); int32x8 x3 = int32x8_load(&x[k+3*q]); int32x8 x4 = int32x8_load(&x[k+4*q]); int32x8 x5 = int32x8_load(&x[k+5*q]); int32x8 x6 = int32x8_load(&x[k+6*q]); int32x8 x7 = int32x8_load(&x[k+7*q]); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_MINMAX(x2,x3); int32x8_MINMAX(x4,x5); int32x8_MINMAX(x6,x7); int32x8_MINMAX(x0,x2); int32x8_MINMAX(x1,x3); int32x8_MINMAX(x4,x6); int32x8_MINMAX(x5,x7); int32x8_MINMAX(x0,x4); int32x8_MINMAX(x1,x5); int32x8_MINMAX(x2,x6); int32x8_MINMAX(x3,x7); int32x8_store(&x[k],x0); int32x8_store(&x[k+q],x1); int32x8_store(&x[k+2*q],x2); int32x8_store(&x[k+3*q],x3); int32x8_store(&x[k+4*q],x4); int32x8_store(&x[k+5*q],x5); int32x8_store(&x[k+6*q],x6); int32x8_store(&x[k+7*q],x7); } } /* everything is still masked with _mm256_set_epi32(0,-1,0,-1,0,-1,0,-1); */ mask = _mm256_set1_epi32(-1); for (i = 0;i < n;i += 64) { int32x8 a0 = int32x8_load(&x[i]); int32x8 a1 = int32x8_load(&x[i+8]); int32x8 a2 = int32x8_load(&x[i+16]); int32x8 a3 = int32x8_load(&x[i+24]); int32x8 a4 = int32x8_load(&x[i+32]); int32x8 a5 = int32x8_load(&x[i+40]); int32x8 a6 = int32x8_load(&x[i+48]); int32x8 a7 = int32x8_load(&x[i+56]); int32x8 b0 = _mm256_unpacklo_epi32(a0,a1); /* AB0AB1AB4AB5 */ int32x8 b1 = _mm256_unpackhi_epi32(a0,a1); /* AB2AB3AB6AB7 */ int32x8 b2 = _mm256_unpacklo_epi32(a2,a3); /* CD0CD1CD4CD5 */ int32x8 b3 = _mm256_unpackhi_epi32(a2,a3); /* CD2CD3CD6CD7 */ int32x8 b4 = _mm256_unpacklo_epi32(a4,a5); /* EF0EF1EF4EF5 */ int32x8 b5 = _mm256_unpackhi_epi32(a4,a5); /* EF2EF3EF6EF7 */ int32x8 b6 = _mm256_unpacklo_epi32(a6,a7); /* GH0GH1GH4GH5 */ int32x8 b7 = _mm256_unpackhi_epi32(a6,a7); /* GH2GH3GH6GH7 */ int32x8 c0 = _mm256_unpacklo_epi64(b0,b2); /* ABCD0ABCD4 */ int32x8 c1 = _mm256_unpacklo_epi64(b1,b3); /* ABCD2ABCD6 */ int32x8 c2 = _mm256_unpackhi_epi64(b0,b2); /* ABCD1ABCD5 */ int32x8 c3 = _mm256_unpackhi_epi64(b1,b3); /* ABCD3ABCD7 */ int32x8 c4 = _mm256_unpacklo_epi64(b4,b6); /* EFGH0EFGH4 */ int32x8 c5 = _mm256_unpacklo_epi64(b5,b7); /* EFGH2EFGH6 */ int32x8 c6 = _mm256_unpackhi_epi64(b4,b6); /* EFGH1EFGH5 */ int32x8 c7 = _mm256_unpackhi_epi64(b5,b7); /* EFGH3EFGH7 */ if (flagdown) { c2 ^= mask; c3 ^= mask; c6 ^= mask; c7 ^= mask; } else { c0 ^= mask; c1 ^= mask; c4 ^= mask; c5 ^= mask; } int32x8 d0 = _mm256_permute2x128_si256(c0,c4,0x20); /* ABCDEFGH0 */ int32x8 d1 = _mm256_permute2x128_si256(c2,c6,0x20); /* ABCDEFGH1 */ int32x8 d2 = _mm256_permute2x128_si256(c1,c5,0x20); /* ABCDEFGH2 */ int32x8 d3 = _mm256_permute2x128_si256(c3,c7,0x20); /* ABCDEFGH5 */ int32x8 d4 = _mm256_permute2x128_si256(c0,c4,0x31); /* ABCDEFGH4 */ int32x8 d5 = _mm256_permute2x128_si256(c2,c6,0x31); /* ABCDEFGH3 */ int32x8 d6 = _mm256_permute2x128_si256(c1,c5,0x31); /* ABCDEFGH6 */ int32x8 d7 = _mm256_permute2x128_si256(c3,c7,0x31); /* ABCDEFGH7 */ int32x8_MINMAX(d0,d1); int32x8_MINMAX(d2,d3); int32x8_MINMAX(d4,d5); int32x8_MINMAX(d6,d7); int32x8_MINMAX(d0,d2); int32x8_MINMAX(d1,d3); int32x8_MINMAX(d4,d6); int32x8_MINMAX(d5,d7); int32x8_MINMAX(d0,d4); int32x8_MINMAX(d1,d5); int32x8_MINMAX(d2,d6); int32x8_MINMAX(d3,d7); int32x8 e0 = _mm256_unpacklo_epi32(d0,d1); int32x8 e1 = _mm256_unpackhi_epi32(d0,d1); int32x8 e2 = _mm256_unpacklo_epi32(d2,d3); int32x8 e3 = _mm256_unpackhi_epi32(d2,d3); int32x8 e4 = _mm256_unpacklo_epi32(d4,d5); int32x8 e5 = _mm256_unpackhi_epi32(d4,d5); int32x8 e6 = _mm256_unpacklo_epi32(d6,d7); int32x8 e7 = _mm256_unpackhi_epi32(d6,d7); int32x8 f0 = _mm256_unpacklo_epi64(e0,e2); int32x8 f1 = _mm256_unpacklo_epi64(e1,e3); int32x8 f2 = _mm256_unpackhi_epi64(e0,e2); int32x8 f3 = _mm256_unpackhi_epi64(e1,e3); int32x8 f4 = _mm256_unpacklo_epi64(e4,e6); int32x8 f5 = _mm256_unpacklo_epi64(e5,e7); int32x8 f6 = _mm256_unpackhi_epi64(e4,e6); int32x8 f7 = _mm256_unpackhi_epi64(e5,e7); int32x8 g0 = _mm256_permute2x128_si256(f0,f4,0x20); int32x8 g1 = _mm256_permute2x128_si256(f2,f6,0x20); int32x8 g2 = _mm256_permute2x128_si256(f1,f5,0x20); int32x8 g3 = _mm256_permute2x128_si256(f3,f7,0x20); int32x8 g4 = _mm256_permute2x128_si256(f0,f4,0x31); int32x8 g5 = _mm256_permute2x128_si256(f2,f6,0x31); int32x8 g6 = _mm256_permute2x128_si256(f1,f5,0x31); int32x8 g7 = _mm256_permute2x128_si256(f3,f7,0x31); int32x8_store(&x[i],g0); int32x8_store(&x[i+8],g1); int32x8_store(&x[i+16],g2); int32x8_store(&x[i+24],g3); int32x8_store(&x[i+32],g4); int32x8_store(&x[i+40],g5); int32x8_store(&x[i+48],g6); int32x8_store(&x[i+56],g7); } q = n>>4; while (q >= 128 || q == 32) { q >>= 2; for (j = 0;j < n;j += 8*q) for (i = j;i < j + q;i += 8) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[i]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[i+q]); int32x8 x2 = int32x8_load(&x[i+2*q]); int32x8 x3 = int32x8_load(&x[i+3*q]); int32x8 x4 = int32x8_load(&x[i+4*q]); int32x8 x5 = int32x8_load(&x[i+5*q]); int32x8 x6 = int32x8_load(&x[i+6*q]); int32x8 x7 = int32x8_load(&x[i+7*q]); int32x8_MINMAX(x0,x4); int32x8_MINMAX(x1,x5); int32x8_MINMAX(x2,x6); int32x8_MINMAX(x3,x7); int32x8_MINMAX(x0,x2); int32x8_MINMAX(x1,x3); int32x8_MINMAX(x4,x6); int32x8_MINMAX(x5,x7); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_MINMAX(x2,x3); int32x8_MINMAX(x4,x5); int32x8_MINMAX(x6,x7); int32x8_store(&x[i],x0); int32x8_store(&x[i+q],x1); int32x8_store(&x[i+2*q],x2); int32x8_store(&x[i+3*q],x3); int32x8_store(&x[i+4*q],x4); int32x8_store(&x[i+5*q],x5); int32x8_store(&x[i+6*q],x6); int32x8_store(&x[i+7*q],x7); } q >>= 1; } while (q >= 16) { q >>= 1; for (j = 0;j < n;j += 4*q) for (i = j;i < j + q;i += 8) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[i]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[i+q]); int32x8 x2 = int32x8_load(&x[i+2*q]); int32x8 x3 = int32x8_load(&x[i+3*q]); int32x8_MINMAX(x0,x2); int32x8_MINMAX(x1,x3); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_MINMAX(x2,x3); int32x8_store(&x[i],x0); int32x8_store(&x[i+q],x1); int32x8_store(&x[i+2*q],x2); int32x8_store(&x[i+3*q],x3); } q >>= 1; } if (q == 8) for (j = 0;j < n;j += q + q) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[j]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[j+q]); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_store(&x[j],x0); int32x8_store(&x[j+q],x1); } q = n>>3; for (i = 0;i < q;i += 8) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[i]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[i+q]); int32x8 x2 = int32x8_load(&x[i+2*q]); int32x8 x3 = int32x8_load(&x[i+3*q]); int32x8 x4 = int32x8_load(&x[i+4*q]); int32x8 x5 = int32x8_load(&x[i+5*q]); int32x8 x6 = int32x8_load(&x[i+6*q]); int32x8 x7 = int32x8_load(&x[i+7*q]); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_MINMAX(x2,x3); int32x8_MINMAX(x4,x5); int32x8_MINMAX(x6,x7); int32x8_MINMAX(x0,x2); int32x8_MINMAX(x1,x3); int32x8_MINMAX(x4,x6); int32x8_MINMAX(x5,x7); int32x8_MINMAX(x0,x4); int32x8_MINMAX(x1,x5); int32x8_MINMAX(x2,x6); int32x8_MINMAX(x3,x7); int32x8 b0 = _mm256_unpacklo_epi32(x0,x4); /* AE0AE1AE4AE5 */ int32x8 b1 = _mm256_unpackhi_epi32(x0,x4); /* AE2AE3AE6AE7 */ int32x8 b2 = _mm256_unpacklo_epi32(x1,x5); /* BF0BF1BF4BF5 */ int32x8 b3 = _mm256_unpackhi_epi32(x1,x5); /* BF2BF3BF6BF7 */ int32x8 b4 = _mm256_unpacklo_epi32(x2,x6); /* CG0CG1CG4CG5 */ int32x8 b5 = _mm256_unpackhi_epi32(x2,x6); /* CG2CG3CG6CG7 */ int32x8 b6 = _mm256_unpacklo_epi32(x3,x7); /* DH0DH1DH4DH5 */ int32x8 b7 = _mm256_unpackhi_epi32(x3,x7); /* DH2DH3DH6DH7 */ int32x8 c0 = _mm256_unpacklo_epi64(b0,b4); /* AECG0AECG4 */ int32x8 c1 = _mm256_unpacklo_epi64(b1,b5); /* AECG2AECG6 */ int32x8 c2 = _mm256_unpackhi_epi64(b0,b4); /* AECG1AECG5 */ int32x8 c3 = _mm256_unpackhi_epi64(b1,b5); /* AECG3AECG7 */ int32x8 c4 = _mm256_unpacklo_epi64(b2,b6); /* BFDH0BFDH4 */ int32x8 c5 = _mm256_unpacklo_epi64(b3,b7); /* BFDH2BFDH6 */ int32x8 c6 = _mm256_unpackhi_epi64(b2,b6); /* BFDH1BFDH5 */ int32x8 c7 = _mm256_unpackhi_epi64(b3,b7); /* BFDH3BFDH7 */ int32x8 d0 = _mm256_permute2x128_si256(c0,c4,0x20); /* AECGBFDH0 */ int32x8 d1 = _mm256_permute2x128_si256(c1,c5,0x20); /* AECGBFDH2 */ int32x8 d2 = _mm256_permute2x128_si256(c2,c6,0x20); /* AECGBFDH1 */ int32x8 d3 = _mm256_permute2x128_si256(c3,c7,0x20); /* AECGBFDH3 */ int32x8 d4 = _mm256_permute2x128_si256(c0,c4,0x31); /* AECGBFDH4 */ int32x8 d5 = _mm256_permute2x128_si256(c1,c5,0x31); /* AECGBFDH6 */ int32x8 d6 = _mm256_permute2x128_si256(c2,c6,0x31); /* AECGBFDH5 */ int32x8 d7 = _mm256_permute2x128_si256(c3,c7,0x31); /* AECGBFDH7 */ if (flagdown) { d0 ^= mask; d1 ^= mask; d2 ^= mask; d3 ^= mask; d4 ^= mask; d5 ^= mask; d6 ^= mask; d7 ^= mask; } int32x8_store(&x[i],d0); int32x8_store(&x[i+q],d4); int32x8_store(&x[i+2*q],d1); int32x8_store(&x[i+3*q],d5); int32x8_store(&x[i+4*q],d2); int32x8_store(&x[i+5*q],d6); int32x8_store(&x[i+6*q],d3); int32x8_store(&x[i+7*q],d7); } } void int32_sort(int32 *x,long long n) { long long q,i,j; if (n <= 8) { if (n == 8) { int32_MINMAX(x[0],x[1]); int32_MINMAX(x[1],x[2]); int32_MINMAX(x[2],x[3]); int32_MINMAX(x[3],x[4]); int32_MINMAX(x[4],x[5]); int32_MINMAX(x[5],x[6]); int32_MINMAX(x[6],x[7]); } if (n >= 7) { int32_MINMAX(x[0],x[1]); int32_MINMAX(x[1],x[2]); int32_MINMAX(x[2],x[3]); int32_MINMAX(x[3],x[4]); int32_MINMAX(x[4],x[5]); int32_MINMAX(x[5],x[6]); } if (n >= 6) { int32_MINMAX(x[0],x[1]); int32_MINMAX(x[1],x[2]); int32_MINMAX(x[2],x[3]); int32_MINMAX(x[3],x[4]); int32_MINMAX(x[4],x[5]); } if (n >= 5) { int32_MINMAX(x[0],x[1]); int32_MINMAX(x[1],x[2]); int32_MINMAX(x[2],x[3]); int32_MINMAX(x[3],x[4]); } if (n >= 4) { int32_MINMAX(x[0],x[1]); int32_MINMAX(x[1],x[2]); int32_MINMAX(x[2],x[3]); } if (n >= 3) { int32_MINMAX(x[0],x[1]); int32_MINMAX(x[1],x[2]); } if (n >= 2) { int32_MINMAX(x[0],x[1]); } return; } if (!(n & (n - 1))) { int32_sort_2power(x,n,0); return; } q = 8; while (q < n - q) q += q; /* n > q >= 8 */ if (q <= 128) { /* n <= 256 */ int32x8 y[32]; for (i = q>>3;i < q>>2;++i) y[i] = _mm256_set1_epi32(0x7fffffff); for (i = 0;i < n;++i) i[(int32 *) y] = x[i]; int32_sort_2power((int32 *) y,2*q,0); for (i = 0;i < n;++i) x[i] = i[(int32 *) y]; return; } int32_sort_2power(x,q,1); int32_sort(x + q,n - q); while (q >= 64) { q >>= 2; j = int32_threestages(x,n,q); minmax_vector(x + j,x + j + 4*q,n - 4*q - j); if (j + 4*q <= n) { for (i = j;i < j + q;i += 8) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[i]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[i+q]); int32x8 x2 = int32x8_load(&x[i+2*q]); int32x8 x3 = int32x8_load(&x[i+3*q]); int32x8_MINMAX(x0,x2); int32x8_MINMAX(x1,x3); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_MINMAX(x2,x3); int32x8_store(&x[i],x0); int32x8_store(&x[i+q],x1); int32x8_store(&x[i+2*q],x2); int32x8_store(&x[i+3*q],x3); } j += 4*q; } minmax_vector(x + j,x + j + 2*q,n - 2*q - j); if (j + 2*q <= n) { for (i = j;i < j + q;i += 8) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[i]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[i+q]); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_store(&x[i],x0); int32x8_store(&x[i+q],x1); } j += 2*q; } minmax_vector(x + j,x + j + q,n - q - j); q >>= 1; } if (q == 32) { j = 0; for (;j + 64 <= n;j += 64) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[j]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[j+8]); int32x8 x2 = int32x8_load(&x[j+16]); int32x8 x3 = int32x8_load(&x[j+24]); int32x8 x4 = int32x8_load(&x[j+32]); int32x8 x5 = int32x8_load(&x[j+40]); int32x8 x6 = int32x8_load(&x[j+48]); int32x8 x7 = int32x8_load(&x[j+56]); int32x8_MINMAX(x0,x4); int32x8_MINMAX(x1,x5); int32x8_MINMAX(x2,x6); int32x8_MINMAX(x3,x7); int32x8_MINMAX(x0,x2); int32x8_MINMAX(x1,x3); int32x8_MINMAX(x4,x6); int32x8_MINMAX(x5,x7); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_MINMAX(x2,x3); int32x8_MINMAX(x4,x5); int32x8_MINMAX(x6,x7); int32x8 a0 = _mm256_permute2x128_si256(x0,x1,0x20); int32x8 a1 = _mm256_permute2x128_si256(x0,x1,0x31); int32x8 a2 = _mm256_permute2x128_si256(x2,x3,0x20); int32x8 a3 = _mm256_permute2x128_si256(x2,x3,0x31); int32x8 a4 = _mm256_permute2x128_si256(x4,x5,0x20); int32x8 a5 = _mm256_permute2x128_si256(x4,x5,0x31); int32x8 a6 = _mm256_permute2x128_si256(x6,x7,0x20); int32x8 a7 = _mm256_permute2x128_si256(x6,x7,0x31); int32x8_MINMAX(a0,a1); int32x8_MINMAX(a2,a3); int32x8_MINMAX(a4,a5); int32x8_MINMAX(a6,a7); int32x8 b0 = _mm256_permute2x128_si256(a0,a1,0x20); int32x8 b1 = _mm256_permute2x128_si256(a0,a1,0x31); int32x8 b2 = _mm256_permute2x128_si256(a2,a3,0x20); int32x8 b3 = _mm256_permute2x128_si256(a2,a3,0x31); int32x8 b4 = _mm256_permute2x128_si256(a4,a5,0x20); int32x8 b5 = _mm256_permute2x128_si256(a4,a5,0x31); int32x8 b6 = _mm256_permute2x128_si256(a6,a7,0x20); int32x8 b7 = _mm256_permute2x128_si256(a6,a7,0x31); int32x8 c0 = _mm256_unpacklo_epi64(b0,b1); int32x8 c1 = _mm256_unpackhi_epi64(b0,b1); int32x8 c2 = _mm256_unpacklo_epi64(b2,b3); int32x8 c3 = _mm256_unpackhi_epi64(b2,b3); int32x8 c4 = _mm256_unpacklo_epi64(b4,b5); int32x8 c5 = _mm256_unpackhi_epi64(b4,b5); int32x8 c6 = _mm256_unpacklo_epi64(b6,b7); int32x8 c7 = _mm256_unpackhi_epi64(b6,b7); int32x8_MINMAX(c0,c1); int32x8_MINMAX(c2,c3); int32x8_MINMAX(c4,c5); int32x8_MINMAX(c6,c7); int32x8 d0 = _mm256_unpacklo_epi32(c0,c1); int32x8 d1 = _mm256_unpackhi_epi32(c0,c1); int32x8 d2 = _mm256_unpacklo_epi32(c2,c3); int32x8 d3 = _mm256_unpackhi_epi32(c2,c3); int32x8 d4 = _mm256_unpacklo_epi32(c4,c5); int32x8 d5 = _mm256_unpackhi_epi32(c4,c5); int32x8 d6 = _mm256_unpacklo_epi32(c6,c7); int32x8 d7 = _mm256_unpackhi_epi32(c6,c7); int32x8 e0 = _mm256_unpacklo_epi64(d0,d1); int32x8 e1 = _mm256_unpackhi_epi64(d0,d1); int32x8 e2 = _mm256_unpacklo_epi64(d2,d3); int32x8 e3 = _mm256_unpackhi_epi64(d2,d3); int32x8 e4 = _mm256_unpacklo_epi64(d4,d5); int32x8 e5 = _mm256_unpackhi_epi64(d4,d5); int32x8 e6 = _mm256_unpacklo_epi64(d6,d7); int32x8 e7 = _mm256_unpackhi_epi64(d6,d7); int32x8_MINMAX(e0,e1); int32x8_MINMAX(e2,e3); int32x8_MINMAX(e4,e5); int32x8_MINMAX(e6,e7); int32x8 f0 = _mm256_unpacklo_epi32(e0,e1); int32x8 f1 = _mm256_unpackhi_epi32(e0,e1); int32x8 f2 = _mm256_unpacklo_epi32(e2,e3); int32x8 f3 = _mm256_unpackhi_epi32(e2,e3); int32x8 f4 = _mm256_unpacklo_epi32(e4,e5); int32x8 f5 = _mm256_unpackhi_epi32(e4,e5); int32x8 f6 = _mm256_unpacklo_epi32(e6,e7); int32x8 f7 = _mm256_unpackhi_epi32(e6,e7); int32x8_store(&x[j],f0); int32x8_store(&x[j+8],f1); int32x8_store(&x[j+16],f2); int32x8_store(&x[j+24],f3); int32x8_store(&x[j+32],f4); int32x8_store(&x[j+40],f5); int32x8_store(&x[j+48],f6); int32x8_store(&x[j+56],f7); } minmax_vector(x + j,x + j + 32,n - 32 - j); goto continue16; } if (q == 16) { j = 0; continue16: for (;j + 32 <= n;j += 32) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[j]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[j+8]); int32x8 x2 = int32x8_load(&x[j+16]); int32x8 x3 = int32x8_load(&x[j+24]); int32x8_MINMAX(x0,x2); int32x8_MINMAX(x1,x3); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_MINMAX(x2,x3); int32x8 a0 = _mm256_permute2x128_si256(x0,x1,0x20); int32x8 a1 = _mm256_permute2x128_si256(x0,x1,0x31); int32x8 a2 = _mm256_permute2x128_si256(x2,x3,0x20); int32x8 a3 = _mm256_permute2x128_si256(x2,x3,0x31); int32x8_MINMAX(a0,a1); int32x8_MINMAX(a2,a3); int32x8 b0 = _mm256_permute2x128_si256(a0,a1,0x20); int32x8 b1 = _mm256_permute2x128_si256(a0,a1,0x31); int32x8 b2 = _mm256_permute2x128_si256(a2,a3,0x20); int32x8 b3 = _mm256_permute2x128_si256(a2,a3,0x31); int32x8 c0 = _mm256_unpacklo_epi64(b0,b1); int32x8 c1 = _mm256_unpackhi_epi64(b0,b1); int32x8 c2 = _mm256_unpacklo_epi64(b2,b3); int32x8 c3 = _mm256_unpackhi_epi64(b2,b3); int32x8_MINMAX(c0,c1); int32x8_MINMAX(c2,c3); int32x8 d0 = _mm256_unpacklo_epi32(c0,c1); int32x8 d1 = _mm256_unpackhi_epi32(c0,c1); int32x8 d2 = _mm256_unpacklo_epi32(c2,c3); int32x8 d3 = _mm256_unpackhi_epi32(c2,c3); int32x8 e0 = _mm256_unpacklo_epi64(d0,d1); int32x8 e1 = _mm256_unpackhi_epi64(d0,d1); int32x8 e2 = _mm256_unpacklo_epi64(d2,d3); int32x8 e3 = _mm256_unpackhi_epi64(d2,d3); int32x8_MINMAX(e0,e1); int32x8_MINMAX(e2,e3); int32x8 f0 = _mm256_unpacklo_epi32(e0,e1); int32x8 f1 = _mm256_unpackhi_epi32(e0,e1); int32x8 f2 = _mm256_unpacklo_epi32(e2,e3); int32x8 f3 = _mm256_unpackhi_epi32(e2,e3); int32x8_store(&x[j],f0); int32x8_store(&x[j+8],f1); int32x8_store(&x[j+16],f2); int32x8_store(&x[j+24],f3); } minmax_vector(x + j,x + j + 16,n - 16 - j); goto continue8; } /* q == 8 */ j = 0; continue8: for (;j + 16 <= n;j += 16) { int32x8 x0 = int32x8_load(&x[j]); int32x8 x1 = int32x8_load(&x[j+8]); int32x8_MINMAX(x0,x1); int32x8_store(&x[j],x0); int32x8_store(&x[j+8],x1); int32x8 a0 = _mm256_permute2x128_si256(x0,x1,0x20); /* x0123y0123 */ int32x8 a1 = _mm256_permute2x128_si256(x0,x1,0x31); /* x4567y4567 */ int32x8_MINMAX(a0,a1); int32x8 b0 = _mm256_permute2x128_si256(a0,a1,0x20); /* x01234567 */ int32x8 b1 = _mm256_permute2x128_si256(a0,a1,0x31); /* y01234567 */ int32x8 c0 = _mm256_unpacklo_epi64(b0,b1); /* x01y01x45y45 */ int32x8 c1 = _mm256_unpackhi_epi64(b0,b1); /* x23y23x67y67 */ int32x8_MINMAX(c0,c1); int32x8 d0 = _mm256_unpacklo_epi32(c0,c1); /* x02x13x46x57 */ int32x8 d1 = _mm256_unpackhi_epi32(c0,c1); /* y02y13y46y57 */ int32x8 e0 = _mm256_unpacklo_epi64(d0,d1); /* x02y02x46y46 */ int32x8 e1 = _mm256_unpackhi_epi64(d0,d1); /* x13y13x57y57 */ int32x8_MINMAX(e0,e1); int32x8 f0 = _mm256_unpacklo_epi32(e0,e1); /* x01234567 */ int32x8 f1 = _mm256_unpackhi_epi32(e0,e1); /* y01234567 */ int32x8_store(&x[j],f0); int32x8_store(&x[j+8],f1); } minmax_vector(x + j,x + j + 8,n - 8 - j); if (j + 8 <= n) { int32_MINMAX(x[j],x[j+4]); int32_MINMAX(x[j+1],x[j+5]); int32_MINMAX(x[j+2],x[j+6]); int32_MINMAX(x[j+3],x[j+7]); int32_MINMAX(x[j],x[j+2]); int32_MINMAX(x[j+1],x[j+3]); int32_MINMAX(x[j],x[j+1]); int32_MINMAX(x[j+2],x[j+3]); int32_MINMAX(x[j+4],x[j+6]); int32_MINMAX(x[j+5],x[j+7]); int32_MINMAX(x[j+4],x[j+5]); int32_MINMAX(x[j+6],x[j+7]); j += 8; } minmax_vector(x + j,x + j + 4,n - 4 - j); if (j + 4 <= n) { int32_MINMAX(x[j],x[j+2]); int32_MINMAX(x[j+1],x[j+3]); int32_MINMAX(x[j],x[j+1]); int32_MINMAX(x[j+2],x[j+3]); j += 4; } if (j + 3 <= n) int32_MINMAX(x[j],x[j+2]); if (j + 2 <= n) int32_MINMAX(x[j],x[j+1]); }